Fineco PrevisiĆ³n EGFP, S.A

34/2002 Legea, uztailaren 11koa, informazio eta merkataritza elektronikoaren gizarteko zerbitzuei buruzkoa

Indarreko araudiari jarraiki, eta informazio nagusia emateko beharra betetzeko, Fineco Taldeak jakinarazten du, 2001eko ekainaren 12an FINECO PREVISIÓN ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA pentsio-fondoen entitate kudeatzailea eratu zela. Entitate honen egoitza soziala Bilbon dago (Federico Moyua Enparantza 4 - 2. solairua), eta Aseguru eta Pentsio-fondoen Zuzendaritza Nagusia arduratzen da aipatu entitatearen berrikuspena eta kontrola egiteaz. Halaber, Fineco Taldeak informatzen du, aipaturiko entitatea Valladolideko Merkataritza Erregistroan inskribatu zela: 0 Liburua, 62 bizkarra, 168. folioa, 8. Atala,VA-12844 orria, 1. Inskripzioa. 2005eko urriaren 28an, entitatea Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatu zen (4610 bizkarra, 0 liburua, 122 orria, BI-43825 orrialdea, 2. Inskripzioa, A-47479993 IFKrekin), aipatu entitatearen helbidea aldatu izanagatik. 2001eko abuztuaren 29an, Aseguruen eta Pentsio-fondoen Zuzendaritza Nagusiko Pentsio-fondoen Entitate Kudeatzaile eta Gordetzaileen Erregistroan inskribatu zen, G-0207 zenbakiarekin.